top of page
Skupinové stretnutie
Crew99.jpg

Urobte kariéru vPosádka 99!

Ein dynamisches, junges und zielstrebiges Team lässt dich wachsen und Spaß an der Welt der Immobilien haben.

Kolegovia
Kolegovia
kolegyne

ÚČELNÝ

UNIKÁTNY

FOCUSED

Krátkodobý prenájom Linz AirBnB rekreačný apartmán Crew99

Prečo?
Posádka 99 akoZamestnávateľ?

Crew929.png

Moderné

Sme moderní a na domácej pôde. Žiadny trend nie je zanedbaný.

Prečítajte si o tom viac
wörter lol3 test.jpg

Inovatívna sila

Inovácia na realitnom trhu: Začíname revolúciu.

Prečítajte si o tom viac
99.png

Zielorientiert

Bei uns gibt es nur eins: Gewinnen! Wir möchten jedes Ziel erreichen.

Prečítajte si o tom viac
Crew99.jpg

Odbornosť

Noch vor AirBnB: Mit mehr als 20 Jahren an Erfahrung kennen wir das Business auswendig.

Prečítajte si o tom viac

Čo to znamená?Posádka 99?

Die Crew99 ist ein außergewöhnliches Team von talentierten Individuen, die sich zusammengeschlossen haben, um gemeinsam Großes zu erreichen. Mit einer Kombination aus Vielfalt, Fachwissen und Entschlossenheit arbeiten sie als eine Einheit, um die unterschiedlichsten Herausforderungen zu bewältigen.

Die Crew99 ist ein Team, das durch ihre Einzigartigkeit und ihren Zusammenhalt immer wieder außergewöhnliche Leistungen erbringt. Sie sind eine inspirierende Gruppe, die zeigt, dass mit Teamwork und Leidenschaft scheinbar Unmögliches möglich wird.

Crew992.png
  1. tímový duch: Tímový duch Crew99 je jej najsilnejšou devízou. Každý člen sa zaväzuje navzájom sa podporovať a ťahať za jeden povraz. Pevne veria, že prostredníctvom spolupráce a solidarity môžu dosiahnuť svoje ciele rýchlejšie a efektívnejšie.

  2. Rôznorodosť: Crew99 tvoria ľudia s rôznym zázemím, zručnosťami a perspektívami. Táto rozmanitosť je ich silnou stránkou, pretože im umožňuje nachádzať inovatívne riešenia a presadzovať nekonvenčné prístupy.

  3. Odbornosť: Každý člen Crew99 je odborníkom vo svojom odbore. Či už ide o technológie, vedu, kreativitu alebo vodcovstvo, majú širokú škálu zručností a vedomostí, ktoré im umožňujú pristupovať k výzvam z rôznych perspektív.

bottom of page