top of page

odtlačok

Crew99 e.U.

4073 Wilhering

Ziegelofenweg 7/1 - Rakúsko

 

Crew99 e.U.

Zabezpečovanie dovolenkových apartmánov

 

Tel: +43 676 3355209

E-mail: kontakt@crew99.at

 

Obchod: Zabezpečovanie súkromných izieb pre cestujúcich v Rakúsku

Upratovanie, pozostávajúce z vykonávania jednoduchých čistiacich činností vrátane
jednoduché údržbárske činnosti súvisiace s objektom

 

Spotrebitelia majú možnosť podávať sťažnosti na platforme EÚ na riešenie sporov online: http://ec.europa.eu/odr.

Prípadné sťažnosti môžete adresovať aj na vyššie uvedenú e-mailovú adresu.

 

Zodpovednosť: Všetok obsah bol starostlivo skontrolovaný. Bez ohľadu na to nie je možné zaručiť, že informácie sú správne, úplné alebo aktuálne.

 
 
 
bottom of page