top of page

Datenschutz

Úvod

My (ÔÇ×myÔÇť, ÔÇ×n├ísÔÇť, ÔÇ×n├í┼íÔÇť) sa zav├Ązujeme chr├íni┼ą s├║kromie pou┼ż├şvate─żov (ÔÇ×pou┼ż├şvateliaÔÇť alebo ÔÇ×vyÔÇť) na┼íej webovej lokality a/alebo mobilnej aplik├ície (ÔÇ×webov├í str├ínkaÔÇť alebo ÔÇ×vyÔÇť). Mobiln├í aplik├íciaÔÇť) a zaviazali sa chr├íni┼ą inform├ície, ktor├ę n├ím pou┼ż├şvatelia poskytuj├║ v s├║vislosti s pou┼ż├şvan├şm na┼íej webovej str├ínky a/alebo mobilnej aplik├ície (s├║hrnne: ÔÇ×digit├ílne akt├şvaÔÇť). ─Äalej sa zav├Ązujeme chr├íni┼ą a pou┼ż├şva┼ą va┼íe ├║daje v s├║lade s platn├Żmi pr├ívnymi predpismi.

Tieto Z├ísady ochrany osobn├Żch ├║dajov vysvet─żuj├║ na┼íe postupy t├Żkaj├║ce sa zhroma┼ż─Ćovania, pou┼ż├şvania a zverej┼łovania va┼íich inform├íci├ş prostredn├şctvom pou┼ż├şvania na┼íich digit├ílnych akt├şv (─Ćalej len ÔÇ×Slu┼żbyÔÇť), ke─Ć k Slu┼żb├ím pristupujete prostredn├şctvom svojich zariaden├ş.

Pred pou┼żit├şm na┼íich Slu┼żieb si pozorne pre─Ź├ştajte Z├ísady ochrany osobn├Żch ├║dajov a uistite sa, ┼że plne rozumiete na┼íim postupom t├Żkaj├║cim sa va┼íich inform├íci├ş. Ak ste si pre─Ź├ştali tieto z├ísady, plne im porozumeli a nes├║hlas├şte s na┼íimi postupmi, mus├şte presta┼ą pou┼ż├şva┼ą na┼íe digit├ílne akt├şva a slu┼żby. Pou┼ż├şvan├şm na┼íich Slu┼żieb s├║hlas├şte s podmienkami t├Żchto Z├ísad ochrany osobn├Żch ├║dajov. Pokra─Źovanie v pou┼ż├şvan├ş Slu┼żieb znamen├í, ┼że akceptujete tieto Z├ísady ochrany osobn├Żch ├║dajov a ak├ęko─żvek ich zmeny.

V t├Żchto z├ísad├ích ochrany osobn├Żch ├║dajov sa dozviete:

 • Ako zbierame ├║daje

 • Ak├ę ├║daje zhroma┼ż─Ćujeme

 • Pre─Źo tieto ├║daje zhroma┼ż─Ćujeme

 • Komu ├║daje odovzd├ívame

 • Kde s├║ ├║daje ulo┼żen├ę

 • Ako dlho sa ├║daje uchov├ívaj├║

 • Ako chr├ínime ├║daje

 • Ako zaobch├ídzame s malolet├Żmi

 • Aktualiz├ície alebo zmeny Z├ísad ochrany osobn├Żch ├║dajov

Ak├ę ├║daje zhroma┼ż─Ćujeme?

Kateg├│ria: V┼żdy

Ni┼ż┼íie je uveden├Ż preh─żad ├║dajov, ktor├ę m├┤┼żeme zhroma┼ż─Ćova┼ą:

 

 • Neidentifikovate─żn├ę a neidentifikovate─żn├ę inform├ície, ktor├ę poskytnete po─Źas procesu registr├ície alebo ktor├ę sa zhroma┼ż─Ćuj├║ pri pou┼ż├şvan├ş na┼íich Slu┼żieb (ÔÇ×Neosobn├ę inform├ícieÔÇť). Neosobn├ę ├║daje neumo┼ż┼łuj├║ vyvodzova┼ą z├ívery o tom, kto ich zhroma┼żdil. Neosobn├ę inform├ície, ktor├ę zhroma┼ż─Ćujeme, pozost├ívaj├║ predov┼íetk├Żm z technick├Żch a s├║hrnn├Żch inform├íci├ş o pou┼ż├şvan├ş.

 • Individu├ílne identifikovate─żn├ę inform├ície, t.j. H. v┼íetky tie, prostredn├şctvom ktor├Żch v├ís mo┼żno identifikova┼ą alebo mo┼żno primerane identifikova┼ą (ÔÇ×osobn├ę ├║dajeÔÇť). Osobn├ę ├║daje, ktor├ę zhroma┼ż─Ćujeme prostredn├şctvom na┼íich Slu┼żieb, m├┤┼żu zah┼Ľ┼ła┼ą z ─Źasu na ─Źas po┼żadovan├ę inform├ície, ako s├║ men├í, e-mailov├ę adresy, adresy, telef├│nne ─Ź├şsla, IP adresy a ─Ćal┼íie. Ak skombinujeme osobn├ę ├║daje s neosobn├Żmi ├║dajmi, budeme s nimi zaobch├ídza┼ą ako s osobn├Żmi ├║dajmi, pokia─ż bud├║ v kombin├ícii.

Ako zbierame ├║daje?

Kateg├│ria: V┼żdy

Ni┼ż┼íie s├║ uveden├ę hlavn├ę met├│dy, ktor├ę pou┼ż├şvame na zhroma┼ż─Ćovanie ├║dajov:

 

 • Zhroma┼ż─Ćujeme ├║daje, ke─Ć pou┼ż├şvate na┼íe slu┼żby. To znamen├í, ┼że ke─Ć nav┼ít├şvite na┼íe Digit├ílne akt├şva a pou┼ż├şvate Slu┼żby, m├┤┼żeme zhroma┼ż─Ćova┼ą, zaznamen├íva┼ą a uchov├íva┼ą pou┼ż├şvanie, rel├ície a s├║visiace inform├ície.

 • Zhroma┼ż─Ćujeme ├║daje, ktor├ę n├ím poskytnete, napr├şklad ke─Ć n├ís kontaktujete priamo cez komunika─Źn├Ż kan├íl (napr. e-mail s koment├írom alebo sp├Ątnou v├Ązbou).

 • M├┤┼żeme zhroma┼ż─Ćova┼ą inform├ície zo zdrojov tret├şch str├ín, ako je pop├şsan├ę ni┼ż┼íie.

 • Zhroma┼ż─Ćujeme inform├ície, ktor├ę n├ím poskytnete, ke─Ć sa prihl├ísite do na┼íich Slu┼żieb prostredn├şctvom tretej strany, ako je Facebook alebo Google.

Pre─Źo zhroma┼ż─Ćujeme tieto ├║daje?

Kateg├│ria: V┼żdy

Va┼íe ├║daje m├┤┼żeme pou┼żi┼ą na nasleduj├║ce ├║─Źely:

 

 • poskytova┼ą a prev├ídzkova┼ą na┼íe slu┼żby;

 • rozv├şja┼ą, prisp├┤sobova┼ą a zlep┼íova┼ą na┼íe slu┼żby;

 • reagova┼ą na va┼íu sp├Ątn├║ v├Ązbu, ot├ízky a ┼żiadosti a pon├║ka┼ą pomoc;

 • analyzova┼ą vzory dopytu a pou┼ż├şvania;

 • na in├ę intern├ę, ┼ítatistick├ę a v├Żskumn├ę ├║─Źely;

 • na zlep┼íenie na┼íej bezpe─Źnosti ├║dajov a mo┼żnost├ş predch├ídzania podvodom;

 • vy┼íetrova┼ą poru┼íenia a presadzova┼ą na┼íe podmienky a z├ísady a dodr┼żiava┼ą pr├şslu┼ín├ę z├íkony, nariadenia alebo vl├ídne po┼żiadavky;

 • aby sme v├ím poskytovali aktualiz├ície, novinky, propaga─Źn├ę materi├íly a ─Ćal┼íie inform├ície s├║visiace s na┼íimi slu┼żbami. V pr├şpade reklamn├Żch e-mailov sa m├┤┼żete sami rozhodn├║┼ą, ─Źi ich chcete na─Ćalej dost├íva┼ą. Ak nie, jednoducho kliknite na odkaz na odhl├ísenie v t├Żchto e-mailoch.

S k├Żm tieto ├║daje zdie─żame?

Kateg├│ria: V┼żdy

Va┼íe inform├ície m├┤┼żeme zdie─ża┼ą s na┼íimi poskytovate─żmi slu┼żieb na prev├ídzkovanie na┼íich slu┼żieb (napr. ukladanie ├║dajov prostredn├şctvom hostingov├Żch slu┼żieb tret├şch str├ín, poskytovanie technickej podpory at─Ć.).

 

Va┼íe inform├ície m├┤┼żeme zverejni┼ą aj za nasleduj├║cich okolnost├ş: (i) za ├║─Źelom vy┼íetrovania, zis┼ąovania, prevencie alebo prijatia opatren├ş proti nez├íkonn├Żm ─Źinnostiam alebo in├ęmu protipr├ívnemu konaniu; (ii) zavies┼ą alebo uplat┼łova┼ą na┼íe pr├íva na obhajobu; (iii) na ochranu na┼íich pr├ív, majetku alebo osobnej bezpe─Źnosti alebo bezpe─Źnosti na┼íich pou┼ż├şvate─żov alebo verejnosti; (iv) v pr├şpade zmeny kontroly nad nami alebo jednou z na┼íich pridru┼żen├Żch spolo─Źnost├ş (okrem in├ęho prostredn├şctvom zl├║─Źenia, akviz├şcie alebo n├íkupu (v podstate) v┼íetk├Żch akt├şv); (v) zhroma┼ż─Ćova┼ą, udr┼żiava┼ą a/alebo spravova┼ą va┼íe inform├ície prostredn├şctvom opr├ívnen├Żch tret├şch str├ín (napr. poskytovate─żov cloudov├Żch slu┼żieb) pod─ża potreby na obchodn├ę ├║─Źely; (vi) spolupracova┼ą s tret├şmi stranami s cie─żom zlep┼íi┼ą va┼íu pou┼ż├şvate─żsk├║ sk├║senos┼ą. Aby sme predi┼íli ak├Żmko─żvek nedorozumeniam, radi by sme upozornili, ┼że neosobn├ę ├║daje m├┤┼żeme pod─ża vlastn├ęho uv├í┼żenia prenies┼ą, post├║pi┼ą alebo inak pou┼żi┼ą tret├şm stran├ím.

Kateg├│ria: Pou┼ż├şvate─ż m├í blog alebo f├│rum

Upozor┼łujeme, ┼że na┼íe Slu┼żby umo┼ż┼łuj├║ soci├ílne interakcie (napr. verejn├ę uverej┼łovanie obsahu, inform├íci├ş a koment├írov a chatovanie s in├Żmi pou┼ż├şvate─żmi). Upozor┼łujeme, ┼że ak├Żko─żvek obsah alebo ├║daje, ktor├ę poskytnete v t├Żchto oblastiach, m├┤┼żu ─Ź├şta┼ą, zhroma┼ż─Ćova┼ą a pou┼ż├şva┼ą in├ş ─żudia. Neodpor├║─Źame zverej┼łova┼ą ani nezdie─ża┼ą inform├ície, ktor├ę si ne┼żel├íte, aby boli zverejnen├ę. Ak nahr├íte obsah do na┼íich digit├ílnych akt├şv alebo ho inak spr├şstupn├şte v r├ímci pou┼ż├şvania Slu┼żby, rob├şte tak na vlastn├ę riziko. Nem├┤┼żeme kontrolova┼ą akcie in├Żch pou┼ż├şvate─żov alebo ─Źlenov verejnosti, ktor├ş maj├║ pr├şstup k va┼íim ├║dajom alebo obsahu. Beriete na vedomie a t├Żmto beriete na vedomie, ┼że k├│pie va┼íich ├║dajov m├┤┼żu zosta┼ą pr├şstupn├ę na str├ínkach ulo┼żen├Żch vo vyrovn├ívacej pam├Ąti a archivovan├Żch str├ínkach aj po ich odstr├ínen├ş alebo po vytvoren├ş k├│pie/ulo┼żenia v├í┼ího obsahu tre┼ąou stranou.

Cookies a podobn├ę technol├│gie

Ke─Ć nav┼ít├şvite na┼íe Slu┼żby alebo k nim pristupujete, opr├ív┼łujeme tretie strany na pou┼ż├şvanie webov├Żch sign├ílov, s├║borov cookie, pixelov├Żch zna─Źiek, skriptov a in├Żch technol├│gi├ş a analytick├Żch slu┼żieb (ÔÇ×Technol├│gie sledovaniaÔÇť). Tieto sledovacie technol├│gie m├┤┼żu umo┼żni┼ą tret├şm stran├ím automaticky zhroma┼ż─Ćova┼ą va┼íe ├║daje s cie─żom zlep┼íi┼ą navig├íciu v na┼íich digit├ílnych akt├şvach, optimalizova┼ą ich v├Żkon a zabezpe─Źi┼ą prisp├┤soben├║ pou┼ż├şvate─żsk├║ sk├║senos┼ą, ako aj na ├║─Źely bezpe─Źnosti a predch├ídzania podvodom.

 

Ak sa chcete dozvedie┼ą viac, pre─Ź├ştajte si na┼íe Z├ísady pou┼ż├şvania s├║borov cookie.

Kateg├│ria: Pou┼ż├şvate─ż NIE JE pridru┼żen├Ż k reklamnej slu┼żbe

Bez v├í┼ího s├║hlasu nebudeme zdie─ża┼ą va┼íu e-mailov├║ adresu ani in├ę osobn├ę ├║daje s reklamn├Żmi spolo─Źnos┼ąami alebo reklamn├Żmi sie┼ąami.

Kateg├│ria: Pou┼ż├şvate─ż je pripojen├Ż k reklamnej slu┼żbe, spr├ívcovi kampan├ş alebo Facebook Ads

M├┤┼żeme poskytova┼ą reklamu v r├ímci na┼íich Slu┼żieb a na┼íich digit├ílnych akt├şv (vr├ítane webov├Żch str├ínok a aplik├íci├ş, ktor├ę pou┼ż├şvaj├║ na┼íe Slu┼żby), ktor├ę m├┤┼żu by┼ą tie┼ż prisp├┤soben├ę v├ím, ako napr├şklad: B. Reklamy zalo┼żen├ę na va┼íom poslednom spr├ívan├ş pri prehliadan├ş webov├Żch str├ínok, zariaden├ş alebo prehliada─Źov.

 

Na doru─Źenie t├Żchto rekl├ím v├ím m├┤┼żeme pou┼żi┼ą s├║bory cookie a/alebo JavaScript a/alebo webov├ę maj├íky (vr├ítane prieh─żadn├Żch s├║borov GIF) a/alebo lok├ílne ├║lo┼żisko HTML5 a/alebo in├ę technol├│gie. M├┤┼żeme tie┼ż pou┼żi┼ą tretie strany, ako napr├şklad: B. Sie┼ąov├ş inzerenti (t. j. tretie strany, ktor├ę zobrazuj├║ reklamy na z├íklade n├ív┼ítev va┼íich webov├Żch str├ínok) na poskytovanie cielen├Żch rekl├ím. Poskytovatelia reklamn├Żch siet├ş tret├şch str├ín, inzerenti, sponzori a/alebo slu┼żby merania n├ív┼ítevnosti webov├Żch str├ínok m├┤┼żu tie┼ż pou┼ż├şva┼ą s├║bory cookie a/alebo JavaScript a/alebo webov├ę maj├íky (vr├ítane transparentn├Żch s├║borov GIF) a/alebo s├║bory cookie Flash a/alebo in├ę technol├│gie na zlep┼íenie efekt├şvnosti merania va┼íich reklamy a prisp├┤sobi┼ą reklamn├Ż obsah pre v├ís. Tieto s├║bory cookie a ─Ćal┼íie technol├│gie tret├şch str├ín podliehaj├║ osobitn├Żm z├ísad├ím ochrany osobn├Żch ├║dajov pr├şslu┼ínej tretej strany a nie tejto.

Kde uchovávame údaje?

Kateg├│ria: V┼żdy

Neosobn├ę inform├ície

 

Upozor┼łujeme, ┼że na┼íe spolo─Źnosti a na┼íi d├┤veryhodn├ş partneri a poskytovatelia slu┼żieb sa nach├ídzaj├║ po celom svete. Na ├║─Źely vysvetlen├ę v t├Żchto z├ísad├ích ochrany osobn├Żch ├║dajov uchov├ívame a spracov├ívame ak├ęko─żvek neosobn├ę ├║daje, ktor├ę zhroma┼ż─Ćujeme v r├┤znych jurisdikci├ích.

Kateg├│ria: Pou┼ż├şvate─ż zhroma┼ż─Ćuje osobn├ę ├║daje

Osobn├ę ├║daje

Osobn├ę ├║daje m├┤┼żu by┼ą uchov├ívan├ę, spracov├ívan├ę a uchov├ívan├ę v Spojen├Żch ┼ít├ítoch, ├Źrsku, Ju┼żnej K├│rei, na Taiwane, v Izraeli a v rozsahu potrebnom na riadne poskytovanie na┼íich Slu┼żieb a/alebo z├íkonom (ako je vysvetlen├ę ni┼ż┼íie) v in├Żch jurisdikci├ích.

Ako dlho sa údaje uchovávajú?

Kateg├│ria: V┼żdy

Upozor┼łujeme, ┼że zhroma┼żden├ę inform├ície uchov├ívame tak dlho, ako je potrebn├ę na poskytovanie na┼íich slu┼żieb, dodr┼żiavanie na┼íich z├íkonn├Żch a zmluvn├Żch z├ív├Ązkov vo─Źi v├ím, rie┼íenie sporov a uplat┼łovanie na┼íich doh├┤d.

Na z├íklade vlastn├ęho uv├í┼żenia m├┤┼żeme kedyko─żvek opravi┼ą, doplni┼ą alebo vymaza┼ą nepresn├ę alebo ne├║pln├ę ├║daje.

Ako chránime údaje?

Kateg├│ria: V┼żdy

Slu┼żba hostingu pre na┼íe digit├ílne akt├şva n├ím poskytuje online platformu, prostredn├şctvom ktorej v├ím m├┤┼żeme pon├║ka┼ą na┼íe slu┼żby. Va┼íe ├║daje m├┤┼żu by┼ą ulo┼żen├ę prostredn├şctvom d├ítov├ęho ├║lo┼żiska, datab├íz a v┼íeobecn├Żch aplik├íci├ş n├í┼ího poskytovate─ża hostingu. Va┼íe d├íta uklad├í na zabezpe─Źen├Żch serveroch za firewallom a pon├║ka bezpe─Źn├Ż HTTPS pr├şstup k v├Ą─Ź┼íine oblast├ş svojich slu┼żieb.

Kateg├│ria: Pou┼ż├şvate─ż prij├şma platby/eCom

V┼íetky mo┼żnosti platby, ktor├ę pon├║kame my a n├í┼í poskytovate─ż hostingu pre na┼íe digit├ílne akt├şva, s├║ v s├║lade s predpismi PCI-DSS (┼ítandard zabezpe─Źenia ├║dajov v odvetv├ş kreditn├Żch kariet) Rady pre bezpe─Źnostn├ę ┼ítandardy PCI. Ide o spolupr├ícu medzi zna─Źkami ako Visa, MasterCard, American Express a Discover. Po┼żiadavky PCI-DSS pom├íhaj├║ zabezpe─Źi┼ą bezpe─Źn├║ manipul├íciu s inform├íciami o kreditn├Żch kart├ích (vr├ítane fyzick├Żch, elektronick├Żch a procedur├ílnych opatren├ş) na┼íimi poskytovate─żmi obchodov a slu┼żieb.

Kateg├│ria: V┼żdy

Bez oh─żadu na opatrenia a ├║silie prijat├ę nami a na┼í├şm poskytovate─żom hostingu nem├┤┼żeme a ani nezaru─Źujeme absol├║tnu ochranu alebo bezpe─Źnos┼ą ├║dajov, ktor├ę nahr├íte, zverejn├şte alebo inak zdie─żate s nami alebo in├Żmi.

Z tohto d├┤vodu v├ís ┼żiadame, aby ste si nastavili siln├ę hesl├í a ak je to mo┼żn├ę, neposkytovali n├ím ani in├Żm ┼żiadne d├┤vern├ę inform├ície, o ktor├Żch si mysl├şte, ┼że by v├ím ich zverejnenie mohlo sp├┤sobi┼ą zna─Źn├║ alebo trval├║ ujmu. Okrem toho, ke─Ć┼że e-mail a okam┼żit├ę spr├ívy sa nepova┼żuj├║ za bezpe─Źn├ę formy komunik├ície, ┼żiadame v├ís, aby ste nezdie─żali ┼żiadne d├┤vern├ę inform├ície prostredn├şctvom ┼żiadneho z t├Żchto komunika─Źn├Żch kan├ílov.

Ako sa spr├ívame k malolet├Żm?

Kateg├│ria: Pou┼ż├şvate─ż NEZhroma┼ż─Ćuje ├║daje od malolet├Żch

Slu┼żby nie s├║ ur─Źen├ę pre pou┼ż├şvate─żov, ktor├ş e┼íte nedosiahli plnoletos┼ą. Nebudeme vedome zbiera┼ą ├║daje od det├ş. Ak ste nedov┼Ľ┼íili vek plnoletosti, nemali by ste s┼ąahova┼ą ani pou┼ż├şva┼ą Slu┼żby ani n├ím poskytova┼ą ┼żiadne inform├ície.

 

Vyhradzujeme si pr├ívo kedyko─żvek po┼żiada┼ą o preuk├ízanie veku, aby sme mohli skontrolova┼ą, ─Źi neplnolet├ş vyu┼ż├şvaj├║ na┼íe slu┼żby. Ak zist├şme, ┼że neplnolet├í osoba pou┼ż├şva na┼íe Slu┼żby, m├┤┼żeme tak├ęmuto pou┼ż├şvate─żovi zak├íza┼ą alebo zablokova┼ą pr├şstup k na┼íim Slu┼żb├ím a m├┤┼żeme vymaza┼ą v┼íetky ├║daje, ktor├ę o tomto pou┼ż├şvate─żovi uchov├ívame. Ak m├íte d├┤vod domnieva┼ą sa, ┼że n├ím neplnolet├í osoba poskytla inform├ície, kontaktujte n├ís, ako je vysvetlen├ę ni┼ż┼íie.

Kateg├│ria: Pou┼ż├şvate─ż zhroma┼ż─Ćuje ├║daje od neplnolet├Żch os├┤b

Deti m├┤┼żu vyu┼ż├şva┼ą na┼íe slu┼żby. Ak v┼íak chcete z├şska┼ą pr├şstup k ur─Źit├Żm funkci├ím, mo┼żno budete musie┼ą poskytn├║┼ą ur─Źit├ę inform├ície. Niektor├ę zhroma┼ż─Ćovanie ├║dajov (vr├ítane ├║dajov zhroma┼żden├Żch prostredn├şctvom s├║borov cookie, webov├Żch maj├íkov a in├Żch podobn├Żch technol├│gi├ş) m├┤┼że prebieha┼ą automaticky. Ak vedome zhroma┼ż─Ćujeme, pou┼ż├şvame alebo zverej┼łujeme inform├ície zhroma┼żden├ę od die┼ąa┼ąa, upozorn├şme na to a z├şskame s├║hlas rodi─Źov v s├║lade s platn├Żmi pr├ívnymi predpismi. ├Ü─Źas┼ą die┼ąa┼ąa na online aktivite nepodmie┼łujeme t├Żm, ┼że die┼ąa poskytne viac kontaktn├Żch inform├íci├ş, ako je primerane potrebn├ę na ├║─Źas┼ą na danej aktivite. Pou┼ż├şvame iba inform├ície, ktor├ę zhroma┼ż─Ćujeme v s├║vislosti so slu┼żbami, ktor├ę si die┼ąa vy┼żiadalo.

 

Na komunik├íciu o aktivit├ích die┼ąa┼ąa v r├ímci Slu┼żieb m├┤┼żeme pou┼żi┼ą aj kontaktn├ę inform├ície rodi─Źa. Rodi─Źia si m├┤┼żu prezera┼ą inform├ície, ktor├ę sme zhroma┼żdili od ich die┼ąa┼ąa, zak├íza┼ą n├ím zhroma┼ż─Ćova┼ą ak├ęko─żvek ─Ćal┼íie inform├ície od v├í┼ího die┼ąa┼ąa a po┼żiada┼ą o vymazanie ak├Żchko─żvek inform├íci├ş, ktor├ę sme zhroma┼żdili, z na┼íich z├íznamov.

 

Ak chcete zobrazi┼ą, aktualizova┼ą alebo odstr├íni┼ą inform├ície o svojom die┼ąati, kontaktujte n├ís. V z├íujme ochrany v├í┼ího die┼ąa┼ąa v├ís m├┤┼żeme po┼żiada┼ą o preuk├ízanie va┼íej toto┼żnosti. M├┤┼żeme v├ím odmietnu┼ą pr├şstup k inform├íci├ím, ak sa domnievame, ┼że va┼ía identita je sporn├í. Upozor┼łujeme, ┼że niektor├ę ├║daje nemo┼żno vymaza┼ą z d├┤vodu in├Żch z├íkonn├Żch povinnost├ş.

Kateg├│ria: V┼żdy

Va┼íe osobn├ę ├║daje pou┼żijeme iba na ├║─Źely uveden├ę v Z├ísad├ích ochrany osobn├Żch ├║dajov a iba ak sme presved─Źen├ş, ┼że:

 

 • pou┼żitie va┼íich osobn├Żch ├║dajov je nevyhnutn├ę na plnenie alebo uzatvorenie zmluvy (napr. aby sme v├ím poskytli samotn├ę Slu┼żby alebo z├íkazn├şcky servis alebo technick├║ podporu);

 • pou┼ż├şvanie va┼íich osobn├Żch ├║dajov je nevyhnutn├ę na splnenie pr├şslu┼ín├Żch z├íkonn├Żch alebo regula─Źn├Żch povinnost├ş, pr├şp

 • pou┼ż├şvanie va┼íich osobn├Żch ├║dajov je nevyhnutn├ę na podporu na┼íich legit├şmnych obchodn├Żch z├íujmov (za predpokladu, ┼że sa to v┼żdy deje sp├┤sobom, ktor├Ż je primeran├Ż a re┼ípektuje va┼íe pr├íva na ochranu ├║dajov).

Ako rezident E├Ü m├┤┼żete:

 

 • po┼żadova┼ą potvrdenie, ─Źi osobn├ę ├║daje, ktor├ę sa V├ís t├Żkaj├║, s├║ alebo nie s├║ sprac├║van├ę a po┼żadova┼ą pr├şstup k Va┼íim ulo┼żen├Żm osobn├Żm ├║dajom a niektor├Żm dodato─Źn├Żm inform├íci├ím;

 • po┼żadova┼ą z├şskanie osobn├Żch ├║dajov, ktor├ę ste n├ím poskytli, v ┼ítrukt├║rovanom, be┼żne pou┼ż├şvanom a strojovo ─Źitate─żnom form├íte;

 • po┼żadova┼ą opravu va┼íich osobn├Żch ├║dajov, ktor├ę uchov├ívame;

 • po┼żiada┼ą o vymazanie va┼íich osobn├Żch ├║dajov;

 • namieta┼ą proti n├í┼ímu spracovaniu va┼íich osobn├Żch ├║dajov;

 • po┼żiada┼ą o obmedzenie spracovania Va┼íich osobn├Żch ├║dajov, pr├şp

 • poda┼ą s┼ąa┼żnos┼ą dozorn├ęmu org├ínu.

Upozor┼łujeme v┼íak, ┼że tieto pr├íva nie s├║ absol├║tne a m├┤┼żu podlieha┼ą na┼íim vlastn├Żm opr├ívnen├Żm z├íujmom a regula─Źn├Żm po┼żiadavk├ím. Ak m├íte v┼íeobecn├ę ot├ízky o osobn├Żch ├║dajoch, ktor├ę zhroma┼ż─Ćujeme a ako ich pou┼ż├şvame, kontaktujte n├ís, ako je uveden├ę ni┼ż┼íie.

V priebehu poskytovania Slu┼żieb m├┤┼żeme pren├í┼ía┼ą ├║daje cez hranice pridru┼żen├Żm spolo─Źnostiam alebo in├Żm tret├şm stran├ím a z va┼íej krajiny/jurisdikcie do in├Żch kraj├şn/jurisdikci├ş na celom svete. Pou┼ż├şvan├şm Slu┼żieb s├║hlas├şte s prenosom va┼íich ├║dajov mimo EHP.

 

Ak s├şdlite v EHP, va┼íe osobn├ę ├║daje bud├║ prenesen├ę na miesta mimo EHP len vtedy, ak budeme presved─Źen├ş, ┼że existuje primeran├í alebo porovnate─żn├í ├║rove┼ł ochrany osobn├Żch ├║dajov. Prijmeme vhodn├ę opatrenia, aby sme zabezpe─Źili, ┼że m├íme s na┼íimi tret├şmi stranami uzavret├ę vhodn├ę zmluvn├ę dojednania, aby sme zaistili, ┼że s├║ zaveden├ę vhodn├ę bezpe─Źnostn├ę opatrenia, aby sa minimalizovalo riziko nez├íkonn├ęho pou┼żitia, zmeny, vymazania, straty alebo kr├íde┼że va┼íich osobn├Żch ├║dajov a ┼że tak├ęto tretie strany bud├║ v┼żdy kona┼ą v s├║lade s platn├Żmi z├íkonmi.

Pr├íva pod─ża kalifornsk├ęho z├íkona o ochrane s├║kromia spotrebite─żov

 

Ak pou┼ż├şvate Slu┼żby ako obyvate─ż Kalifornie, m├┤┼żete ma┼ą pr├ívo po┼żiada┼ą o pr├şstup k svojim inform├íci├ím a ich vymazanie pod─ża z├íkona o ochrane s├║kromia spotrebite─żov v Kalifornii (─Ćalej len ÔÇ×CCPAÔÇť).

 

Ak chcete uplatni┼ą svoje pr├ívo na pr├şstup a vymazanie svojich ├║dajov, pre─Ź├ştajte si ni┼ż┼íie, ako n├ís m├┤┼żete kontaktova┼ą.

Kateg├│ria: Str├ínka nepred├íva ┼żiadne ├║daje o svojich u┼ż├şvate─żoch

Osobn├ę ├║daje pou┼ż├şvate─żov nepred├ívame na ├║─Źely z├íkona CCPA.

Kateg├│ria: Webov├ę str├ínky s blogom alebo f├│rom

Pou┼ż├şvatelia Slu┼żieb, ktor├ş s├║ obyvate─żmi Kalifornie a maj├║ menej ako 18 rokov, m├┤┼żu po┼żiada┼ą a z├şska┼ą odstr├ínenie ich zverejnen├ęho obsahu zaslan├şm e-mailu na adresu uveden├║ v ─Źasti ÔÇ×Kontaktujte n├ísÔÇť ni┼ż┼íie. V┼íetky tieto ┼żiadosti musia by┼ą ozna─Źen├ę ako ÔÇ×┼Żiados┼ą o odstr├ínenie v KaliforniiÔÇť. V┼íetky ┼żiadosti musia obsahova┼ą popis obsahu, ktor├ęho odstr├ínenie po┼żadujete, a dostato─Źn├ę inform├ície, ktor├ę n├ím umo┼żnia materi├íl lokalizova┼ą. Nebudeme akceptova┼ą komunik├íciu, ktor├í nie je ozna─Źen├í alebo nespr├ívne doru─Źen├í, a mo┼żno nebudeme m├┤c┼ą odpoveda┼ą, ak neposkytnete dostato─Źn├ę inform├ície. Upozor┼łujeme, ┼że va┼ía ┼żiados┼ą nezaru─Źuje, ┼że materi├íl bude ├║plne alebo ├║plne vymazan├Ż. Napr├şklad materi├íl, ktor├Ż uverejn├şte, m├┤┼że by┼ą znovu publikovan├Ż alebo preposlan├Ż in├Żmi pou┼ż├şvate─żmi alebo tret├şmi stranami.

Aktualiz├ície alebo zmeny Z├ísad ochrany osobn├Żch ├║dajov

Kateg├│ria: V┼żdy

Tieto Z├ísady ochrany osobn├Żch ├║dajov m├┤┼żeme z ─Źasu na ─Źas revidova┼ą pod─ża vlastn├ęho uv├í┼żenia, verzia zverejnen├í na Str├ínke bude v┼żdy aktu├ílna (pozri vyhl├ísenie ÔÇ×K d├ítumuÔÇť). Odpor├║─Źame v├ím pravidelne kontrolova┼ą tieto Z├ísady ochrany osobn├Żch ├║dajov kv├┤li pr├şpadn├Żm zmen├ím. Ak d├┤jde k v├Żznamn├Żm zmen├ím, zverejn├şme na na┼íej webovej str├ínke upozornenie. Va┼íe ─Ćal┼íie pou┼ż├şvanie Slu┼żieb po ozn├ímen├ş zmien na na┼íej webovej str├ínke bude predstavova┼ą va┼íe uznanie a s├║hlas so zmenami Z├ísad ochrany osobn├Żch ├║dajov a v├í┼í s├║hlas s t├Żm, ┼że budete viazan├ş podmienkami tak├Żchto zmien.

Kontakt

Kateg├│ria: V┼żdy

Ak m├íte v┼íeobecn├ę ot├ízky t├Żkaj├║ce sa Slu┼żieb alebo inform├íci├ş, ktor├ę o v├ís zhroma┼ż─Ćujeme a ako ich pou┼ż├şvame, kontaktujte n├ís na adrese:

 

Meno: Elias-Noah Spindelberger

Adresa: Ziegelofenweg 7, 4073 Wilhering, Rak├║sko

E-mailová adresa: kontakt@crew99.at

zrieknutie sa zodpovednosti

Inform├ície obsiahnut├ę v tomto dokumente nenahr├ídzaj├║ pr├ívne poradenstvo a nemali by ste sa spolieha┼ą len na ne. ┼ápecifick├ę po┼żiadavky t├Żkaj├║ce sa pr├ívnych podmienok a pokynov sa m├┤┼żu v jednotliv├Żch ┼ít├ítoch a/alebo jurisdikci├ích l├ş┼íi┼ą. Ako je uveden├ę v na┼íich podmienkach pou┼ż├şvania, ste zodpovedn├ş za to, ┼że va┼íe slu┼żby s├║ povolen├ę z├íkonom, ktor├Ż sa na v├ís vz┼ąahuje, a s├║ v s├║lade s n├şm.

Aby ste sa uistili, ┼że plne dodr┼żiavate svoje z├íkonn├ę povinnosti, d├┤razne v├ím odpor├║─Źame vyh─żada┼ą odborn├║ radu, aby ste lep┼íie pochopili, ktor├ę po┼żiadavky sa vz┼ąahuj├║ konkr├ętne na v├ís.

bottom of page